Go to content
 

Serbian/Srpski

Kako vam Legal Aid moze  pomoci

Mi možemo da vam pomognemo sa  pravnim problemimа koji se odnose na krivično pravo, raspad porodice, izdržavanjе dece, mentalno zdravlje, nasilje u porodici, dužničke probleme, stambene probleme, socijalnu bezbednost i imigraciju. 

Naši besplatni pravni saveti uključuju: 

  • Informacije putem telefona 
  • Besplatan savet u našim kancelarijama, po dogovoru 
  • Publikacije, seminare i predavanja

Ako vam je potrebano više od  pravnog saveta, možete da podnesete zahtev za dobijanje pravne pomoći. Da li  ćete dobiti, zavisi od vaše situacije.  

Nazovite LawAccess NSW na 1300 888 529 da biste saznali kako vam možemo pomoći. 

Ako vam je potreban neko ko  govori vaš jezik nazovite Translating and Interpreting Service (TIS) na 131 450  (od 9 am do 5 pm) i pitajte za prevodioca koji  će vas povezati sa službom LawAccess NSW na 1300 888 529.