Previous Page

راه های دریافت کمک

Ways to get help - Dari (دری)

اگر در NSW مشکل قانونی دارید، Legal Aid NSW اینجاست تا به شما کمک کند.  نظر به شرایط شما، انواع مختلف حمایت را ارایه می کنیم، چگونه می خواهید مشکل تان را حل کنید و اینکه مشکل درباره چه است.

ما می‌توانیم به شما در مورد مسایل جنایی شامل پولیس، مسایل خانوادگی مربوط به اطفال یا از هم گسیختگی روابط، یا مسایل مدنی که با نیازهای اساسی مانند مسکن، حمایت درآمد یا دسترسی به حمایت‌های صحی و معلولیت مشکل دارید، کمک کنیم.

معلومات حقوقی

اگر می‌خواهید در مورد یک موضوع حقوقی بدانید یا اقداماتی را برای حل مشکل خود انجام دهید، بخش مشکل من در مورد در ویب سایت ما بیشتر حوزه‌های قانون را پوشش می‌دهد.

اگر به بروشورها و سایر مواد چاپ شده برای استفاده خود یا شریک سازی با گروپ اجتماعی خود نیاز دارید، می توانید آنها را به صورت رایگان در بخش انتشارات ویب سایت ما سفارش دهید. ما همچنین پادکست‌ها را ضبط می‌کنیم و رویدادهای آموزش حقوقی اجتماع را به پیش می بریم تا به همه کمک کنیم حقوق قانونی خود را درک کنند.

سوالات حقوقی

اگر در مورد قانون، کدام سوال دارید، با تیم ما در LawAccess NSW شروع کنید. LawAccess NSW یک خدمات رایگان است و هر کسی می تواند کمک بگیرد.

آفیسران معلومات LawAccess NSW می توانند به شما معلومات حقوقی بدهند، به شما در برنامه ریزی مرحله بعدی کمک کنند و شما را با خدماتی که می توانند به شما کمک کنند وصل کنند.

یک چت را با استفاده از عملکرد چت ویب سایت ما شروع کنید یا با شماره 1300 888 529  از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر، از دوشنبه تا جمعه (به استثنای رخصتی عمومی) تماس بگیرید.

دریافت یک وکیل

اگر به مشوره شخصی یا نمایندگی از یک وکیل نیاز دارید، تیم ما در LawAccess NSW می‌تواند برای شما با یک وکیل Legal Aid NSW وقت ملاقات بگذارد. اگر شرایط و موضوع حقوقی شما مطابق با معیارهای ما باشد.

یک چت را با استفاده از عملکرد چت ویب سایت ما شروع کنید یا با شماره 1300 888 529 از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر، از دوشنبه تا جمعه (به استثنای رخصتی عمومی) تماس بگیرید.

اگر وکیل Legal Aid NSW نتواند کمک کند، ممکن است شما را به خدمات حقوقی دیگری مانند مرکز حقوقی محلی یا خدمات حقوقی بومی ارجاع دهیم.

وکلای موظف Legal Aid NSW گاهی اوقات می توانند در روز رسیدگی در محکمه به شما کمک کنند اگر وکیل ندارید. تماس با LawAccess NSW هنوز بهترین مکان برای شروع است.

می‌توانید درباره خدماتی که می‌توانند در محکمه به شما کمک کنند، در بخش رهنمای ما در محکمه در ویب سایت ما معلومات بیشتری کسب کنید.

مشوره حقوقی

مشوره حقوقی

Legal Advice - Dari (دری)
Click to navigate the page
کمک در محکمه

کمک در محکمه

Help at Court - Dari (دری)
Click to navigate the page
درخواست برای مساعدت حقوقی

درخواست برای مساعدت حقوقی

Apply for Legal Aid - Dari (دری)
Click to navigate the page
تماس با ما

تماس با ما

Contact us - Dari (دری)
Click to navigate the page