Đăng ký nhận Hỗ trợ pháp lý

Apply for Legal Aid - Vietnamese (Tiếng Việt)

Nếu quý vị cần một luật sư để được trợ giúp pháp lý liên tục và quý vị không có đủ tiền để chi trả, thì quý vị có thể nhận được sự trợ giúp từ một trong những luật sư của Legal Aid NSW của chúng tôi.

Luật sư của Legal Aid NSW là luật sư làm việc lại Legal Aid NSW hay là người được Legal Aid NSW trả tiền để đại diện cho quý vị trong vụ kiện của mình. Chúng tôi có một số hoạt động pháp lý lớn nhất tại NSW và các luật sư của chúng tôi đều là những chuyên gia lão luyện, tận tâm.

Các luật sư của chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị với các vấn đề về hình sự liên quan đến cảnh sát, các vấn đề trong gia đình liên quan đến con cái hoặc sự đổ vỡ một mối quan hệ, hoặc các vấn đề dân sự khi quý vị gặp khó khăn với nhu cầu cơ bản như nhà ở, hỗ trợ thu nhập hoặc tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ sức khỏe và tình trạng khuyết tật.

Bước đầu tiên để được trợ giúp pháp lý liên tục là liên hệ với đội ngũ của chúng tôi tại LawAccess NSW. Truy cập dịch vụ trò chuyện trên web trên trang web của chúng tôi hoặc gọi cho chúng tôi theo số 1300 888 529, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ).

Đội ngũ tại LawAccess NSW của chúng tôi có thể cho quý vị biết liệu quý vị có đủ điều kiện để được hỗ trợ pháp lý hay không và đặt lịch hẹn để quý vị trao đổi với luật sư. Việc hội đủ điều kiện sẽ phụ thuộc vào loại vấn đề pháp lý quý vị đang gặp phải và hoàn cảnh cá nhân của quý vị. Luật sư có thể nộp đơn xin trợ giúp thay cho quý vị.

Liên kết dẫn đến mẫu đơn đăng ký Legal Aid NSW [liên kết]

Liên kết dẫn đến phần Ủy Quyền của Khách Hàng (hãy điền vào mẫu đơn này nếu quý vị muốn chọn ai đó trao đổi với chúng tôi về đơn xin trợ giúp của quý vị) [liên kết]

Những Câu Hỏi Thường Gặp

Luật sư có thể 

  • Đưa ra lời khuyên pháp lý cho quý vị
  • Giúp quý vị xác định xem liệu quý vị có đủ điều kiện để được hỗ trợ pháp lý hay không và gửi đơn đăng ký nhận hỗ trợ pháp lý cho quý vị.
  • Giúp quý vị đạt được thỏa thuận và giải quyết tranh chấp
  • Soạn các tài liệu pháp lý
  • Lên tiếng cho quý vị tại tòa án

Chúng tôi sẽ chi trả trực tiếp cho luật sư. Luật sư của quý vị không được phép tính phí với quý vị. Tuy nhiên, quý vị sẽ phải chi trả cho luật sư mọi chi phí trước khi nhận được trợ giúp pháp lý hoặc mọi chi phí phát sinh nếu chúng tôi dừng trợ giúp quý vị.

Có, chúng tôi có thể trao đổi với người mà quý vị chọn phụ trách về đơn đăng ký nhận hỗ trợ hoặc khoản tiền hỗ trợ của quý vị.

Trước tiên, chúng tôi cần quý vị cho phép (ủy quyền) trao đổi hoặc viết thư cho người đó về đơn xin hoặc khoản tiền trợ giúp của quý vị.

Quý vị có thể điền và gửi cho chúng tôi mẫu Ủy Quyền của Khách Hàng [liên kết] để chúng tôi có quyền trao đổi với người quý vị chọn phụ trách về đơn xin hoặc khoản tiền trợ giúp của quý vị.

Gửi một bản sao có chữ ký của mẫu ủy quyền của khách hàng [liên kết] cho chúng tôi [Quý vị có thể gửi mẫu đơn qua email đến địa chỉ: grants.complaints@legalaid.nsw.gov.au].

Nếu quý vị muốn luật sư của quý vị trao đổi với người mà quý vị chọn phụ trách về vụ kiện hoặc hồ sơ của quý vị, thì quý vị cần phải cung cấp cho họ quyền riêng biệt. Hãy trao đổi với luật sư của quý vị về cách thực hiện điều này.

Được, luật sư của quý vị có thể trao đổi với người mà quý vị chọn phụ trách về vụ kiện hoặc hồ sơ của quý vị.

Trước tiên, quý vị phải cho phép (ủy quyền) luật sư của mình trao đổi hoặc viết thư cho người đó về vụ kiện của mình.

Hãy trao đổi với luật sư của quý vị về cách thực hiện điều này.