Trợ giúp tại tòa

Help at Court - Vietnamese (Tiếng Việt)

Có rất nhiều cách để được trợ giúp tại tòa. Legal Aid NSW gửi luật sư trực đến tất cả tòa án địa phương và nhiều tòa án cũng như pháp đình khác trên khắp NSW. Các luật sư trực sẽ giúp những người có vụ kiện tại tòa vào ngày hầu tòa mà không có luật sư riêng.

Các luật sư trực là người làm việc cho Legal Aid NSW hoặc là luật sư tư do Legal Aid NSW trả tiền để giúp quý vị. Quý vị có thể kiểm tra xem họ có mặt ở đâu ở phần Giúp Đỡ tại trang web các tòa án và pháp đình NSW của chúng tôi.

Việc tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý trước khi quý vị hầu tòa là cách tốt nhất. Hãy gọi cho đội ngũ của chúng tôi tại LawAccess NSW theo số 1300 888 529 hoặc nhấp vào nút trò chuyện với chúng tôi để trao đổi với đội ngũ trên trang web trò chuyện.

Luật sư trực

Trợ giúp tại tòa án địa phương Bankstown, Blacktown, Penrith, Mount Druitt và Sutherland

Quý vị có một vụ kiện hình sự tại

 • Tòa Án Địa Phương Bankstown
 • Tòa Án Địa Phương Blacktown
 • Tòa Án Địa Phương Mt Druitt
 • Tòa Án Địa Phương Penrith hoặc
 • Tòa Án Địa Phương Sutherland?

Có một cách dễ dàng để yêu cầu được hỗ trợ pháp lý từ một luật sư trực - quý vị chỉ việc điền vào mẫu đơn trực tuyến của chúng tôi. Việc điền mẫu đơn sẽ không mất nhiều thời gian, dễ thao tác và có thể được gửi vào bất kỳ lúc nào. Sau khi gửi, một nhân viên của Legal Aid NSW sẽ gọi lại cho quý vị.

Nếu quý vị không biết số H của mình, hãy nhập H0000 khi được gợi nhắc. Mẫu đơn này chỉ được sử dụng cho các tòa án được liệt kê ở trên.

Ai cũng có thể gặp luật sư trực để được trợ giúp giới hạn vào ngày hầu tòa vụ kiện của họ.

Nếu vụ kiện của quý vị phức tạp hơn, luật sư trực có thể giúp quý vị hoãn lại phiên tòa. Bằng cách này, vụ kiện của quý vị sẽ được lùi sang một ngày khác để quý vị nhận được tư vấn pháp lý hoặc được đại diện pháp lý. Quý vị có thể tìm hiểu thêm trên trang web Tư vấn pháp lý của chúng tôi.

Có những giới hạn về những gì luật sư trực có thể làm cho quý vị. Luật sư trực có thể:

 • đưa ra lời khuyên về vụ kiện của quý vị
 • giải thích về những gì có thể xảy ra tại tòa
 • giúp quý vị yêu cầu hoãn lại phiên tòa để lùi vụ kiện của quý vị sang một ngày khác để quý vị có đủ thời gian nhận được tư vấn pháp lý
 • thay mặt quý vị trao đổi với tòa án/pháp đình hoặc các bên khác
 • giúp quý vị giải quyết các tài liệu tòa án hoặc các đơn từ khẩn cấp nộp tại tòa, hoặc
 • lên tiếng thay cho quý vị tại tòa.

Về các vấn đề luật pháp về gia đình, luật sư trực cũng có thể giúp quý vị với các vấn đề luật pháp khẩn cấp về gia đình - ví dụ như vợ/chồng cũ của quý vị chưa trả lại con cho quý vị hoặc đang đe dọa sẽ đưa con quý vị ra nước ngoài.

Trong vấn đề hình sự, họ không thể đại diện cho quý vị tại tòa nếu quý vị nhận không có tội và vấn đề của quý vị được đưa ra điều trần vào ngày hôm đó.

Một phiên điều trần diễn ra khi các nhân chứng hầu tòa để nói về những gì đã xảy ra và quan tòa sơ thẩm hoặc thẩm phán sẽ cân nhắc đến những lập luận của cả hai luật sư.

Nếu quý vị cần được trợ giúp hoặc muốn ai đó lên tiếng cho mình tại phiên điều trần, quý vị nên trao đổi với luật sư từ Legal Aid NSW hoặc luật sư thực hiện công việc hỗ trợ pháp lý tốt trước ngày diễn ra phiên điều trần. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về vấn đề này tại trang web Tư vấn pháp lý của chúng tôi.

Chúng tôi có các luật sư trực tại tất cả các tòa án địa phương tại NSW, tất cả địa điểm của tòa án luật pháp về gia đình vào ngày diễn ra phiên tòa và tại nhiều tòa án và pháp đình khác trên khắp NSW.

Quý vị có thể xem địa điểm của mình có sẵn sự trợ giúp đó không ở phần Giúp Đỡ tại trang web các tòa án và pháp đình NSW của chúng tôi.

Việc quý vị gặp một luật sư trực và nhận được sự trợ giúp trong ngày là miễn phí.

Nếu quý vị tiếp tục nhận được trợ giúp, quý vị cần phải có đủ điều kiện để nhận dịch vụ hỗ trợ pháp lý và sẽ phải thanh toán một khoản đóng góp để thanh toán cho chi phí vụ kiện của quý vị.

Số tiền quý vị phải trả sẽ phụ thuộc vào mức thu nhập và tài sản của quý vị.

Đối với các vấn đề luật pháp về hình sự, quý vị không cần phải có đủ điều kiện để nhận được hỗ trợ pháp lý và nếu luật sư trực chỉ cung cấp cho quý vị lời khuyên pháp lý hoặc đây là lần đầu tiên quý vị phải trình diện và quý vị đang bị tạm giam. Nếu luật sư trực đại diện cho quý vị tại tòa, thông thường quý vị cần phải có đủ điều kiện để nhận được hỗ trợ pháp lý.

Đối với các vấn đề luật pháp về gia đình, quý vị không cần phải có đủ điều kiện để nhận được sự trợ giúp pháp lý từ luật sư trực hoặc các dịch vụ hỗ trợ xã hội tại tòa.

Các từ ngữ luật pháp đôi khi rất khó hiểu. Nếu Tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của quý vị hoặc quý vị muốn được giao tiếp bằng ngôn ngữ Auslan, quý vị có thể cần phải có một thông dịch viên hỗ trợ tại tòa.

Trong nhiều vụ kiện, tòa sẽ trả phí cho thông dịch viên và quý vị nên liên hệ với họ để tổ chức một phiên tòa trong thời gian sớm nhất có thể.

Nếu tòa quyết định rằng cần phải có thông dịch viên thì vấn đề này cần phải được hoãn lại sang một ngày khác.

Nếu quý vị cần có thông dịch viên hoặc hình thức trợ giúp giao tiếp khác để liên hệ với chúng tôi, vui lòng xem các lựa chọn trên trang web Liên hệ với chúng tôi của chúng tôi.

Khi hầu tòa, quý vị nên:

 • thu thập và mang theo tất cả giấy tờ mà quý vị có về vấn đề này – đối với các vấn đề hình sự, giấy tờ có thể bao gồm các tờ thông tin của cảnh sát và giấy giới thiệu về hạnh kiểm, đối với các vấn đề về luật gia đình, giấy tờ có thể bao gồm bản sao của mọi án lệnh và các tài liệu tòa án khác, đối với các vấn đề dân sự, giấy tờ có thể bao gồm bản sao của mọi lá thư hoặc thông báo phạt liên quan đến vấn đề pháp lý của quý vị
 • có mặt tài tòa án hoặc pháp đình trước một giờ hầu tòa về vấn đề của quý vị – quý vị có thể sẽ phải chờ để gặp luật sư trực
 • đảm bảo rằng quý vị có thời gian trong cả ngày hôm đó – một số tòa án liệt kê tất cả các vụ kiện vào cùng một thời điểm nên quý vị có thể sẽ phải đợi vài giờ trước khi tòa giải quyết vụ kiện của quý vị, quý vị nên kiểm tra lại việc này với tòa
 • cho tòa biết liệu quý vị có cần một thông dịch viên hoặc các hình thức hỗ trợ nào khác không, và
 • hãy mang một người bạn hoặc thành viên trong gia đình đến để hỗ trợ nếu cần.

Nếu quý vị có các mối lo ngại về sự an toàn của mình tại tòa, quý vị nên liên hệ với tòa trước ngày hầu tòa để thảo luận về các mối lo ngại đó, trao đổi với nhân viên an ninh khi quý vị đi vào khu vực tòa hoặc sử dụng thông tin chi tiết tại trang web Liên hệ với chúng tôi của chúng tôi để trao đổi với chúng tôi trước khi hầu tòa.

Luật sư trực có thể sẽ không giải quyết được vụ kiện của quý vị vào ngày quý vị hầu tòa. Nếu vụ kiện của quý vị phức tạp hơn, luật sư trực có thể giúp quý vị yêu cầu hoãn lại (lùi vấn đề của quý vị sang một ngày khác) để quý vị có cơ hội nhận được hỗ trợ hoặc đại diện pháp lý.

Nếu quý vị cần được trợ giúp pháp lý thêm, luật sư trực từ Legal Aid NSW có thể tiếp tục hỗ trợ hoặc giúp quý vị xin trợ giúp pháp lý để có luật sư điều hành vụ kiện cho quý vị. Quý vị có thể đọc thêm tại trang web Xin trợ giúp pháp lý của chúng tôi. Chúng tôi có thể giới thiệu quý vị đến các dịch vụ hữu ích khác.

Người Thổ Dân và Người Dân Đảo Torres Strait có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ luật sư trực của Legal Aid NSW hoặc luật sư từ Dịch Vụ Pháp Lý dành cho Người Thổ Dân (NSW/ACT).

Nếu quý vị dưới 18 tuổi và cần được trợ giúp tại tòa, hãy gọi cho Đường Dây Nóng Hỗ Trợ Thanh Thiếu Niên theo số 1800 10 18 10.

Đường dây nóng hoạt động từ 9 giờ sáng đến nửa đêm vào các ngày trong tuần, cùng dịch vụ hỗ trợ 24 giờ từ 9 giờ sáng Thứ Sáu đến nửa đêm Chủ Nhật và cũng sẽ làm việc vào các ngày nghỉ lễ.

Dịch Vụ Đại Diện Bênh Vực tại Tòa Án về Vấn Đề Bạo Hành trong Gia Đình cho Phụ Nữ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em đang gặp phải vấn đề bạo lực gia đình tại nhiều tòa án địa phương trên khắp NSW.

Các nhân viên hỗ trợ cho cả nam và nữ tại Dịch Vụ Đại Diện Bênh Vực và Hỗ Trợ Gia Đình luôn có sẵn để giúp các gia đình đang phải chịu tác động của nạn bạo hành trong gia đình tại các tòa án luật pháp về gia đình.

Các nhân viên hỗ trợ thanh thiếu niên từ Chương Trình Hỗ Trợ Tòa Án Trẻ Em sẽ hỗ trợ những người trẻ tuổi tại Tòa Án Trẻ Em.