Liên hệ chúng tôi

Contact us - Vietnamese (Tiếng Việt)

Nếu quý vị cần trợ giúp pháp lý, hãy liên hệ với đội ngũ của chúng tôi tại LawAccess NSW:

 • Trò chuyện trực tuyến

  Trò chuyện trực tuyến

  Nhấp vào biểu tượng trò chuyện trên web trong trang mạng của chúng tôi để trò chuyện với một trong các nhân viên thông tin của chúng tôi trong thời gian từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ ngày lễ).

 • Gọi cho chúng tôi

  Gọi cho chúng tôi

  Gọi cho chúng tôi theo số 1300 888 529 trong thời gian từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ ngày lễ).

 • Dịch Vụ Chuyển Tiếp Quốc Gia

  Dịch Vụ Chuyển Tiếp Quốc Gia

  Nếu quý vị bị Điếc và/hoặc cảm thấy khó nghe hoặc khó nói chuyện với mọi người qua điện thoại, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi thông qua Dịch Vụ Chuyển Tiếp Quốc Gia (National Relay Service, NRS).

  Dịch Vụ Thoại: 133 677 (Yêu cầu LawAccess NSW)

  Nói & Nghe: 1300 555 727

  Chuyển Tiếp Internet: Website

  Chuyển Tiếp qua Video: Chọn liên hệ chuyển tiếp qua video NRS có sẵn trên Skype

 • Dịch Vụ Thông Dịch Qua Điện Thoại

  Dịch Vụ Thông Dịch Qua Điện Thoại

  Nếu quý vị cần thông dịch viên, hãy gọi cho Dịch Vụ Biên Dịch và Thông Dịch (Translating and Interpreting Service, TIS) theo số 131 450 và yêu cầu LawAccess NSW.

 • Gọi cho từ bên ngoài nước Úc

  Gọi cho từ bên ngoài nước Úc

  Nếu quý vị muốn gọi cho LawAccess NSW từ bên ngoài nước Úc, hãy gọi +61 2 8833 3190 trong thời gian từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu theo Giờ Chuẩn Đông Úc (Australian Eastern Standard Time, AEST) hoặc Giờ Ban Ngày Đông Úc (Australian Eastern Daylight Time, AEDT).

Nếu quý vị đang có vấn đề pháp lý với Văn Phòng Hỗ Trợ Pháp Lý NSW (Legal Aid NSW):

Quý vị có thể liên hệ với văn phòng có liên quan. Giờ làm việc của chúng tôi là từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ ngày lễ). Xem danh sách các văn phòng của chúng tôi  để biết thông tin liên lạc.

Nếu quý vị bị bạo hành gia đình và cần trợ giúp pháp lý:

Quý vị có thể liên hệ với Đơn Vị Xử Lý Bạo Hành Gia Đình (Domestic Violence Unit) của chúng tôi theo số 1800 979 529.

Nếu quý vị đã đăng ký hỗ trợ pháp lý và muốn kiểm tra tiến độ việc đăng ký của quý vị:

Quý vị có thể liên hệ với Bộ Phận Trợ Cấp (Grants Division) theo số 02 9219 5880.

Nếu quý vị muốn đưa ra phản hồi hoặc khiếu nại về các dịch vụ của chúng tôi, hãy truy cập mục Phản hồi và khiếu nại.

Nếu quý vị là nhà báo hoặc cơ quan tin tức muốn tìm kiếm bình luận, thông tin cơ bản hoặc muốn phỏng vấn một trong những nhân viên của chúng tôi, hãy truy cập  trang tin tức và truyền thông của chúng tôi.

Quý vị cũng có thể xem thông cáo báo chí của chúng tôi.